حامیان فکری بنیاد تعاون زندانیان

حامیان فکری بنیاد تعاون زندانیان کشور افراد حقیقی و حقوقی هستند که برای کمک به باز اجتماعی شدن و ارتقا جایگاه اجتماعی زندانیان و بهبود زندگی خانواده‌ی آنها بنیاد را یاری می نمایند.

خانواده زندانی مجرم نیست

توان ما برای حمایت محدود اما با کمک مردم، نامحدود می شود

حامی کیست ؟

هر کسی در ایران یا خارج از ایران می‌تواند حامی بنیاد باشد، حامی کسی است که تصمیم میگیرد به صورت معنوی یا مادی به برنامه های باز اجتماعی شدن زندانیان و بویژه به خانواده زندانیان برای بازسازی کانون گرم خانواده‌ کمک کند.

برای اینکه حامی باشید شما میپرسید چطور میتوانید کمک کنید؟ اگر پزشک باشید میتوانید زمانی را برای درمان اختصاص بدهید، اگر صنعتگر باشید میتوانید با فراهم ساختن فرصت شغلی برای زندانیان و اعضای خانواده های آنها امید و آرامش را هدیه کنید اگر بازیگر یا هنرمند هستید میتوانید در پویش های مردمی بنیاد تعاون برای آزاد شدن زندانی همراهی کنید و یا هرپیشنهادی که خودتان دارید عملی کنید.

شما چطور میتوانید به خانواده زندانیان کمک کنید ؟

من یک طراح سایت هستم و این سایت را برای خانواده زندانیان میسازم

من یک بازیگر هستم و میخواهم از محبوبیت اجتماعی خود برای مشارکت مردم استفاده کنم

من یک پزشک هستم و میخواهم بخشی از زمان خود را به خانواده زندانیان اختصاص دهم و یا باکمک بنیاد کارتهای رایگان معاینه میان افراد تحت پوشش توزیع کنم

من ملکی دارم که میتوانم جهت حرفه آموزی و اشتغال زندانیان اختصاص دهم

من طرحی دارم، من نیتی دارم، من نذری دارم، من میخواهم به هموطنان خود کمک کنم

من حاضرم سهام بورسیم را به شرط عدم فروش (به عنوان دارایی) و استفاده از سود آن به بنیاد ببخشم

اهداف بنیاد ؟

باز اجتماعی شدن زندانیان

از طریق آموزش‌های فرهنگی و حرفه‌آموزی برای کسب منزلت اجتماعی و بازگشت به کانون خانواده

تشخیص عوامل بروز آسیب های اجتماعی

پایش و تشخیص عوامل بروز آسیب های اجتماعی با شناسایی و معرفی عوامل و شرایط جرم خیز در رفتار های اجتماعی به مسئولان در برنامه های کلان ملی

حمایت از خانواده زندانیان

برای پشتیبانی و جذب زندانی به محیط و ارزش های خانواده

اصلاح مجرمان، با کمک مردم و نهاد های خیریه

از اهداف اصلی بنیاد رفع موانع برای اصلاح مجدد و آموزش زندانیان میباشد

ایجاد فرصت های شغلی

ایجاد فرصت های شغلی مشترک و پایدار برای زندانی و خانواده زندانیان در شبکه بازار کار تضمین شده

استفاده از ظرفیت نخبگان

استفاده از ظرفیت نخبگان و فرهیختگان در فرایند باز اجتماعی شدن زندانیان و روزآمد سازی برنامه های اصلاح مجرمان

چرا باید دست زندانیان و خانواده آنها را بگیریم؟

بنی آدم اعضا یک پیکرند           که درآفرینش زیک گوهرند

چوعضوی بدرد آورد روزگار         دگر عضو هارا نماند قرار

کسانی که باید دست این افراد را میگرفتند در زندان هستند

زندانی شدن یک سرپرست خانوار یعنی گرفتار شدن یک خانواده و قرار گرفتن در آستانه‌ی فروپاشی کانون خانواده

جبران محرومیت از فرصتهای برابر اجتماعی

بسیاری از زندانیان از فرصت های برابری برای رشد درجامعه محروم بوده اند و برای اصلاح خود نیز ، برخوردار نیستند

حمایت از خانواده زندانیان

پشت سر هر زندانی، حداقل یک خانواده زندانی میشود و اثرات جبران ناپذیری در پی دارد

کمک به کاهش بروز جرم در جامعه

حمایت از زندانیان و خانواده های زندانی به سلامت جامعه و امنیت آن کمک میکند و همچنین باعث بهره مندی عمومی از حداقل حقوق اساسی میشود

ایجاد فرصت های شغلی برای خانواده زندانیان

همکاری باشرکت های خصوصی و دولتی برای اشتغال خانواده زندانیان شرافتمندانه ترین و اثربخشترین راه برای بازاجتماعی شدن زندانیان است

ساده سازی و دسترسی آسان به مشاوره

با ساده سازی و دسترسی آسان به مشاوره در فرایند حمایت از زندانی و خانواده آنها میتوان نقش ملی خود در همزیستی مسالمت آمیز و اجتماعی فراگیر را ایفا نمود

برای مشارکت دوستان و آشنایان خود در امرخیر آدرس سایت را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
واتساپ
اشتراک گذاری در telegram
تلگرام